Engagera dig i kåren

Som ledare och vuxen inom scouterna gör du en stor insats för att barn och ungdomar ska få roliga upplevelser, nya kompisar och en meningsfull fritid. Ledorden är ”learning by doing” och ”if it isn’t fun, it isn’t scouting”. Du behövs! Allt från att klippa gräset och laga tält till att köra material och hjälpa till att leda en scoutgrupp är välkommet. Det du inte kan lär du dig- learning by doing. Kontakta oss på info@masthugget-majornascout.se.

 

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis (för ledare i Scouterna) webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Protokoll och annat

Vi vuxna i kåren har en intern facebookgrupp och molntjänster som vi delar information på. Hör av dig för att få tillgång!

Styrdokument och beslutsvägar;

Styrdokument och beslutsvägar på driven

Angående avgifter för vuxna;

Avgifter för vuxna på driven