Masthugget Majornas Scoutkår består av cirka 180 medlemmar och är verksam inom Masthugget, Majorna, Kungsladugård, Sandarna med omgivningar.

Scoutlokalen i Majorna

Vår mångåriga hemvist på Gråberget har tyvärr gått i graven! Vi har en tillfällig lokal i väntan på att kunna bygga något scoutigare. Adressen är Tellgrensgatan 11. Man går in på gården, där ligger lokalen mitt på gården (på den nedre delen av gården) innanför en lekplats. Vår dörr är den som ligger i mitten på huset, alltså inte den det står tvättstuga på.

OBS: snigelpost kommer inte fram hit, utan gå till Kontaktsidan istället.

Nuvarande kårropet

Sommartider, vintertider,
vi omkring oss glädje sprider.
Simma, slappa, gå på hajk.
Spårvagn, blades och mountainbike.
Vi är dom man märker mest
våran kår har alltid fest.
Änna hej, änna ho och en enbent ko.
Jodå scouter ni ser rätt,
framför er står Masthugget!
Majorna!

Masthugget/Majornas Scoutkår – kuriosa

Som kuriosa beskrivs scoutkårens (Masthugget och Majornas) historia nedan.

* Scoutrörelsen kom till Majorna och Timmermansplatsen som 16:e Avdelningen i Göteborgs Scoutkår 1937 och till Masthugget 1933 som Masthuggskolonnen i Göteborgs kyrkliga scoutkår.

* På 1940-talet hade Göteborgs scoutkår lokaler på Drottninggatan 35, plan 2 o 3. Här var det verksamhet varje kväll från måndag till fredag. Det fanns nio olika avdelningar och en kväll i veckan sammanstrålade ledningen i scoutkåren. De övriga avdelningarna inom Gbg scoutkår fanns på olika ungdomsgårdar eller i lånade (hyrda) lokaler runt om i staden.

* Göteborgs kyrkliga scoutkår Carl-Johanskolonnen hade lokaler i hela källaren av ungdomshemmet på Blåsutgatan och Masthuggskolonnen i Masthuggskyrkans ”pingpongrum”. Det var inte underligt att Carl-Johanskolonnen var störst i Gbg med fyra stora scoutavdelningar då de hade ”egna” utrymmen som de fått från kyrkan.

* 1945 bildades Göteborgs scoutdistrikt och alla avdelningar hopslagna eller var för sig bildade självständiga scoutkårer. Gbg kyrkliga scoutkår blev Carl-Johans- respektive Masthugget Scoutkårer. Gbg Sjöscoutkår som bildades 1913 kvarstod som egen scoutkår i det nya distriktet.

* 1945 bildades Majornas scoutkår och föreningen levde en något otrygg tillvaro i ett tiotal olika lokaler innan år 1974, då kåren fick tillgång till den nuvarande platsen på Gråberget på Kabelgatan 21. Verksamheten flyttade in år 1975 i de egna lokalerna, som ursprungligen var en paviljong som byggs om och byggts till under hundratals ideella timmar av ledare och föräldrar.

* Masthuggets scoutkår började gräva ut källaren på församlingshemmet för seniorverksamhet och därefter flyttade hela scoutverksamheten dit i början av 1950-talet och var kvar där till 1996.

* Majornas scoutkår fick i slutet på 1940-talet flytta in i skyddsrummet som scoutmässigt iordningsställdes under Sannaskolan. Där fanns det patrullrum, samlingssal, ledarrum, senior/Roverlagsrum och scoutkåren ökade snabbt från en vargungeflock och en scoutavdelning till två vargungeflockar och två scoutavdelningar samt ett seniorlag och ett

roverlag. Roverlaget var så starkt att det ordnade distriktstävlingen ”Stenyxan” 1951 och distriktets utfärd till Marstrand på egen hand.

* Under 1950 talet insåg distriktsstyrelsen att det var för många scoutkårer i Majorna och försökte få dem att samarbeta, men det gick inget vidare.

* När Majornas scoutkår 1953 åkte ur skyddsrummet sjönk antalet medlemmar till endast en liten scoutavdelning.

* Under 1960 till 70-talet byggdes det flera scouthus i Gbg som anpassades till scoutverksamhet men inte något annat. Exempel på dessa är Högsbotorp, Backa, Kortedala, Majornas scoutkårer m.fl., lite senare kom det ännu fler scouthus.

* Under 1960-talet startades en utredning av västra kretsen i Gbg scoutdistrikt över upptagningsområdena för de olika scoutkårerna i västra Gbg. Följande scoutkårer ingick då i undersökningen; Masthugget Repslagaregatan, Göta Dahlströmsgatan, Carl-Johan Blåsutgatan, Röda Sten sockerbruket Klippan, Majorna Sandarna, Högsbotorp Sjupundsgatan, Järnbrott Gnistgatan, Västra Frölunda Gånglåten, Tynnered Smyckegatan i norra Tynnered samt Pilegården.

* Göta startade verksamhet i Högsbohöjd för att lite senare flytta till Billdal. Röda Sten flyttade till Tunnlandsgatan för att långt senare införlivas med sin utbrytare Långedrags Sjöscoutkår. Carl-Johan flyttade till södra Tynnered men lades ner efter ett antal år. Västra Frölunda och Pilegårdens scoutkårer lades också ner. Scoutkårer som inte flyttade var Högsbotorp, Järnbrott, Majorna, Masthugget och Tynnered.

* Masthugget/Majornas Scoutkår har sitt ursprung i två av Göteborgs äldsta scoutkårer – Majornas Scoutkår och Masthuggets Scoutkår. Masthuggets scoutkår hade fram till 1995 lokaler i på Repslagargatan, då de blev uppsagda från dessa. 1996 beslutades att Masthuggets och Majornas scoutkårer skulle slås ihop och ökade således möjligheterna för mer storskalig scoutverksamhet. En av anledningarna till sammanslagningen utgjordes av den konkurrerande situationen gällande värvning av nya medlemmar. Genom sammanslagningen sträcker sig upptagningsområdet för scoutkåren från Masthugget, Majorna till Älvsborg. Detta är ett stort upptagningsområde som har stor potential för en bred och storskalig verksamhet.