En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår brukar ha runt hundraåttio medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi oftast en avdelning av varje ”gren”;  spårar-, upptäckar-, äventyrar-,  utmanar- och roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas minst varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer.

 

På riksorganisationens hemsida kan du läsa mer om hur Scouterna är uppbyggt;

Vår organisation