talt-_DSC7123

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.


Policy medlemsavgift;

Kåren har som policy att man får prova på scouting tre gånger innan man måste betala. Är man med fler än tre gånger betalar man HELA terminsavgiften, vi har inte möjlighet att ge rabatt i och med att avgiften betalas centralt till Stockholm. Fakturan brukar komma i slutet av september och slutet av februari. Betalas inte den skickas ytterligare en påminnelse. Betalas inte påminnelsefakturan innan förfallodatum avförs medlemmen och får söka medlemskap på nytt om hon/han vill komma tillbaka. Om det är kö till avdelningen får scouten då ställa sig på nytt i kön. För att inte missa fakturan kan man anmäla sig till e-faktura, se nedan. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning av medlemsskapet.

Medlemsskapet löper tills dess man sagt upp det till ansvarig ledare i kåren. Det räcker alltså inte att inte dyka upp, eftersom vi då inte vet om medlemmen bara är tillfälligt borta. Det är juste att säga upp sin plats när man bestämt sig, för vi har lång kö till vår scoutkår. Ledare/vuxna som vill sluta meddelar kårordförande och lämnar tillbaka nycklar.

E-faktura

Man kan med fördel få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en i sin internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar på  en tidigare faktura eller så kan du be din avdelningsledare att ta fram det. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer används då men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet till det att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar och energi på. Samtidigt gör vi en insats för miljön!

Policy lägerkostnad

Kårens policy är att läger ska kosta så lite som möjligt och inte gå med vinst. Ni kan få ner lägerkostnaden genom olika bidrag, se nedan. Lägeravgiften för arrangemang som kåren anordnar fås tillbaka i sin helhet om man avanmäler sig innan sista anmälningsdag. Om man avanmäler sig efter sista anmälningsdag fås så stor del av avgiften tillbaka som vi kan betala tillbaka. Detta beror på om material till lägret hunnit köpas in, om mat hunnit köpas in etc.

För läger som kåren inte anordnar kan andra villkor förekomma och anslås i så fall separat för dessa.

Scouterna är till för alla…

…och ingen ska behöva sitta på avbytarbänken! Därför finns det också många bidrag att söka för scoutaktiviteter, bland annat detta;

Scouternas stödfond

Det finns mycket fonder/stiftelser att söka lokalt från i Majorna/Göteborg, t ex här:

Göteborgs Stad stiftelser

Scouter i kåren som behöver hjälp med finansiering av kårens aktiviteter, till exempel kårförläggningar, kan skicka in motivering till kårstyrelsens arbetsutskott- t ex kårordförande, vice kårordförande eller kassör för behandling.